Francesc Bujosa :: Article cavalls sense data

 
 

Cavall de l’any


El nostre país, les Illes Balears, necessita saber, al final de l’any, quin ha estat el cavall més destacat, el que ha tengut les millors actuacions. Algú podrà pensar que això no es f difícil d’ esbrinar que basta mirar els rànquing i les classificacions per esbrinar-ho. El que pensi així s’equivoca: els cavall competeixen a distintes categories segon sigui la seva edat i el seu origen, es a dir, si són nacionals o internacionals. No hi ha, idò, cap prova definitiva per establir de manera absolutament objectiva quin és el mes destacat.


I quan no hi ha una prova objectiva cal acudir a la opinió dels experts i a l’opinió popular. Es el que pensa fer el Trot Balear. Tot per al final poder saber quin ha estat el «Cavall de l’any de les Illes Balears» al que es lliurarà un trofeu d’un gran categoria artística.


Serà a final d’any quan Trot Balear obrirà un procediment de consulta entre els seus lectors que tendran la oportunitat de votar el que per a ells mereix el títol de cavall de l’any. Entre els que ens ajudin a aquesta tasca, es a dir, entre aquells que es fassin saber la seva opinió, entre els que votin, es sortejarà un premi que consistirà en un viatge per a poder assistir a Paris a la cursa més important del món, el Gran Premi d’Amèrica.


Però i per orientar aquesta votació de finals d’any convé saber quin es el cavall de cada més. Per aquesta elecció el Trot Balear ha seleccionat una serie d’experts, de coneixedors del nostre trot que seran els que cada més elegiran el cavall del mes.

El comitè d’experts esta format per: …


El cavall del més de Maig ha estat en Caster Kid. La seva victòria en el Gran Premi Nacional, tot i que la seva via no fos brillant, determina el resultat de la votació. Del 8 vots emesos 7 foren pel fill d’Alex Kid i de Perla. El vot minoritari fou per Alex Kid.