Francesc Bujosa :: Article cavalls sense data

 

La festa del Born


En algun lloc, que ara no record, va llegir que originalment la paraula born significava la punta que duien les llances dels cavallers medievals que participaven als torneigs a cavall. Mes endavant la paraula born es va aplicar per designar aquest combats a cavall que es feien en un camp clos. Desapareguts els combats, fou el lloc on tradicionalment s’havien celebrat que va retenir el significat. Ciutadella, Barcelona i Palma són ciutats que compten una plaça, o un passeig del Born. Hi sol haver plaques que recorden que era allà, on es feien els combats medievals.


Ara, el Govern Balear ha decidit que per celebrar la diada de les Balears faria una festa al Born de Palma i que en aquesta festa el cavall seria el protagonista destacat. Dissabte i diumenge tendrem festes de cavalls al Born. Benvengudes siguin.


No conec encara amb exactitud el programa però sembla que serà una combinació dels caragols menorquins amb una reconstrucció dels torneigs medievals, a més d’un mercat medieval i molts de festers amb un bon foc. Sé que per aquesta reconstrucció s’ha comptat amb la col·laboració dels meus col·legues del Departament de Història General i Història de l’Art, i que gràcies al seu documentat ajut la cosa podrà ser qualque cosa més del que són els torneigs dedicats al turistes, més inspirats en Ivanhoe, la novel·la de Walter Scott, que no pas en la nostra realitat passada.


No seré jo que posi emperons —ni tan sols de caire erudit— a la festa. Si ens ha de servir per gaudir, per sentir la emoció de tenir un cavall a prop i per recordar d’allà on venim i que la pertànyer a una nació o altra és un fet sempre provisional alabat sigui Deu. Provisional i, també, relatiu, insistec, per molt que el senyor Ansón i altres professionals del castellanisme “recio i pinturero” s’entestin en demostrar que Espanya és una, i Madrid la seva capital natural, ja des del temps de les primeres migracions d’homínids que arribaren a Europa procedents d’Àfrica.


No som, tampoc, tant primcernut per dir que de totes les impagables funcions que ha tengut el cavall dins la nostra història la que menys em fascina és la de ser uns instruments de brega, de repressió o de distinció social. I que seran aquestes funcions les que bàsicament seran recordades aquest dissabte i diumenge al Born. Els que ens agraden les curses es agrada recordar que el cavall ha estat un gran mitja de transport i de conreu de la terra i que les seves gran virtuts —allà que més admiram— han estat —i són— la velocitat i la resistència i no la capacitat d’envestir i trepitjar. Però, ja dic, benvengudes siguin les justes encara militaroides si serveixen per divertir-nos i per retre homenatge a aquest animals sense els quals la humanitat no hagués arribat a ser el que ara és.


La festa serà —no ho dubteu— mediàtica. Vull dir que hi està assegurada la presència de la televisió i això afegirà un al·licient més. Veurem —aquesta probablement serà l’única competició de bon de veres d del dia— quin serà el polític més hàbil per treure’n més profit de les cameres, i veurem com se’n sortiren els professionals en aquest difícil art de fotografiar cavalls i, més encara, com el locutor descriurà la vestimenta del cavallers, els trets físics del cavall o les diversos incidències del simulacre de competició. Sense fer manlleus —serien ben ridículs— del desfiles de modes o del futbol. Obriré ells ulls i badaré les orelles.