Francesc Bujosa      Pàgina oficial

Publicacions: Llibres


Referències bibliogràfiques

En ordre de mes recents

PORTADA           BIOGRAFIA           PUBLICACIONS           RECENTS        ART           NECROLOGIQUES           entrevistes I CITES           LINKS           VIdeos, locucions i fotos           QUADRA SHANE         

CONTACTE / ComentarIS           CERCAR

 

BUJOSA HOMAR, Francesc. Pròleg a Mercant,  Jaume. La farmàcia de la Cartoixa de Valldemossa. Palma, Ed. Olañeta, 2009.

BUJOSA, Francesc y MARCH, Joan. L'Ateneu Balear (1877-1892). Una associació poc estudiada. En: SERRA I BUSQUETS, Sebastià y COMPANY I MATES, Arnau, Coord. XIX Jornades d'Estudis Històrics Locals. El moviment associatiu a les Illes Balears des del final del segle XIX fins a l'actualitat. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics; 2001; pp. 397-411.  ISBN: 84-95876-00-0.

BUJOSA HOMAR, Francesc. Pròleg. En: MARCH NOGUERA, Joan. Jaume Salvà i Munar i el mallorquinisme científic. Algaida: Ajuntament d'Algaida; Govern de les Illes Balears; 2001; pp. 7-10. (Pere Capellà; v. 7). ISBN: 84-921508-5-8.

BUJOSA HOMAR, Francesc. La ciència al segle XVIII. En: MARIN GELABERT, Miguel A., Ed. II Simposium d'Història Social de la Religió. La beata Sor Francinaina de Senselles. Palma: Universitat de les Illes Balears; 2001; pp. 15-28. (Historia Vitae Magistra; v. 2). ISBN: 84-87818-32-3.

BUJOSA HOMAR, Francesc. Francesc Bujosa en diàleg amb Pere A. Serra. Palma: Lleonard Muntaner; 2001; 183 págs. Mallorquins en Diàleg; v. 10. ISBN: 84-95360-23-3.

LAZARO, José y BUJOSA, Francesc. Historiografía de la psiquiatría española. Madrid: Editorial Triacastela; 2000; 194 págs.(Psicopatología; v. 2). ISBN: 84-930914-1-3.

BUJOSA HOMAR, Francesc. El trot a les Illes Balears. En: AMENGUAL, Carles y PAYERAS, Llorenç, Drs. Llibre de cavalleria de les Illes Balears. Palma: El Mundo. El día de Baleares; 2000; pp. 281-296.  ISBN: 84-95473-15-1.

BUJOSA HOMAR, Francesc. Presentación de la obra. En: BUJOSA HOMAR, Francesc, Coord. El Médico de Familia en la Historia. Madrid: Ediciones Doyma, S. A.; 1999; pp. 9-10. 

BUJOSA HOMAR, Francesc. Por una modernidad sin peaje. En: BUJOSA HOMAR, Francesc, Coord. El Médico de Familia en la Historia. Madrid: Ediciones Doyma, S. A.; 1999; pp. 103-114. 

BUJOSA HOMAR, Francesc. Introducción. El médico de familia en la historia. Madrid: Doyma;

BUJOSA HOMAR, Francesc. Historia de las profesiones sanitarias. En. DEONTOLOGIA, función social y responsabilidad de las Profesiones Sanitarias. Ciclo de Conferencias Organizado por el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid: Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid y Fundación Banco Santander Central Hispano; 1999; pp. 25-29.  ISBN: 84-920425-2-4.

BUJOSA HOMAR, Francesc. Fernando Weyler y Laviña i la seva topografía mèdica de les Illes Balears. En: BERNABEU MESTRE, Josep; BUJOSA HOMAR, Francesc, y VIDAL HERNANDEZ, Josep M., Coords. Clima, microbis i desigualtat social: de les topografies mèdiques als diagnòstics de salut. Actes del I Encontre de Medicina i Societat. Menorca: Institut Menorquí d'Estudis; 1999; pp. 47-72. (Col·lecció recerca; v. 5). ISBN: 584-86752-80-9.

BUJOSA, Francesc y LAZARO, José. Los estudios históricos sobre la psiquiatria española: aspectos bibliométricos. REY GONZALEZ, Antonio. La locura y sus instituciones. Actas de las II jornadas de Historia de la Psiquiatría; Valencia. 1997: 45-60.

BUJOSA, Francesc; MOREY, Miquel; OBRADOR, Antoni. Catorzè Congrés de Metges i Biòlegs. RAMIS, Joaquim. Els Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana: Gairebé un segle. Barcelona: Fundació Uriach; 1996; pp. 301-315.

BUJOSA HOMAR, Francesc. Pròleg. En: TOMAS I SALVA, Macià. El foc de Sant Antoni a Mallorca. Medicina, Història i Societat. Palma: El Tall editorial; 1996; pp. 9-12. (El Tall del temps; v. 23). ISBN: 84-87685-50-1.

BUJOSA HOMAR, Francesc. Parlament presidencial del Catorzè Congrés de metges i Biòlegs. RAMIS, Joaquim. Els Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana: Gairebé un segle. Barcelona: Fundació Uriach; 1996; pp. 509-513. 

BUJOSA HOMAR, Francesc. Us i consum de la literatura mèdica a la biblioteca de l'Hospital de Son Dureta. En.  Actes del Catorzè Congres de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Palma: Catorzè Congres de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana; 1995: 693-702. ISBN: 84-7632-245-3.

BUJOSA HOMAR, Francesc. Les mosques de Sant Narcís. En. Salut i País. Segona taula rodona "Institucions, Salut i País”; Girona. Barcelona: J. Uriach & CIA; 1995: 37-42.

BUJOSA HOMAR, Francesc. Arxiduc Lluís Salvador d'Hamsburg i Lorena. Brandays y Labem, Bohèmia, 1915. El viatger Positivista. En: CAMARASA, Josep M. y ROCA, Antoni, Drs. Ciència i Tècnica als Països Catalans: Una aproximació biogràfica. ALAVEDRA i MONER, Macià, Pròleg. Barcelona: Fundació Catalana de Recerca; 1995; pp. 623-650. 

BUJOSA HOMAR, Francesc y Pere Felip Monlau i Roca. En: CAMARASA, Josep M. y ROCA ROSELL, Antoni, Drs. CIENCIA i Tècnica als Països Catalans: una aproximació biogràfica. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca; 1995; pp. 61-86. 

BUJOSA HOMAR, Francesc. Odón de Buen y del Cos. Zuera, Aragó, 1863 - Mèxic, 1945. L'oceanografia. En: CAMARASA, Josep M. y ROCA, Antoni, Drs. Ciencia i Tècnica als Països Catalans: una aproximació biogràfica. ALAVEDRA i MONER, Macià, Pròleg. Barcelona: Fundació Catalana de Recerca; 1995; pp. 761-791. 

BUJOSA HOMAR, Francesc. La vellesa a la ciència i a la literatura. Barcelona: Agrupació Mutua; 1994.
Notes: Premi Fundació Agrupació Mútua a la Recerca i Actuació en l'Ambit de la Vellesa

BUJOSA HOMAR, Francesc. La dialéctica campo-ciudad en las topografías médicas de Baleares. En: CARRILLO, Juan L. y OLAGÜE de ROS, Guillermo, Eds. ACTAS del XXXIII Congreso Internacional de Historia de la Medicina. Granada-Sevilla: 1-6 septiembre Sevilla: Sociedad Española de Historia de la Medicina; 1994; (I): pp. 513-522. ISBN: 84-605-2070-6.

BUJOSA HOMAR, Francesc. La correspondencia entre Odón de Buen y del Cos i l'Arxiduc Lluís Salvador. Societat Arqueològica Lul·liana. 1994; 50:527-548.

BUJOSA HOMAR, Francesc. El constructivisme social de la ciència. En. II TROBADES d'Història de la Ciència i de la Tècnica; Penyíscola. Barcelona: Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica; 1994: 53-57. ISBN: 84-7283-250-3.

BUJOSA HOMAR, Francesc. El bronce i el coral: l'homenatge de la Universitat de Barcelona a la figura d'Henri de Lacaze-Duthiers. En: CAMARASA, J. M.; MIELGO, H., y ROCA, A. Coord. Actes de les I Trobades d'Història de la Ciència i de la Tècnica; Maó. Barcelona: Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Societat Catalana de Física. Institut Meroquí d'Estudis; 1994: 183-190.

BUJOSA HOMAR, Francesc. Prólogo. En: CAMPILLO, Domingo. Paleopatología. Los primeros vestigios de la enfermedad. Primera Parte. Barcelona: Fundación Uriach; 1993; pp. 7-14. (Colección Histórica de Ciencias de la Salud; v. 4). ISBN: 84-87452-15-9.

BUJOSA HOMAR, Francesc. Método científico y sociología de la ciencia: el constructivismo. En: CARRERAS, Antonio, Editor. Conocimiento, ciencia y realidad. Zaragoza: Seminario Interdisciplinar de la Universidad de Zaragoza; 1993; pp. 115-126. (Cuadernos Interdisciplinares; v. 4). ISBN: 84-600-8415-9.

BUJOSA HOMAR, Francesc; MIQUEO, Consuelo; FERNANDEZ DOCTOR, Asunción; MARTINEZ VIDAL, Alvar; MORENO VERNIS, Miguel. Bibliografía crítica sobra la historia de la ciencia, la medicina y la tecnología de Aragón. Zaragoza: Institución Fernando el Católico; 1992; 273 págs. ISBN: 84-7820-103.

BUJOSA HOMAR, Francesc. Método científico y sociologia de la ciencia: el constructivismo. En: RUIZ, M José; GIMENEZ, Isabel; GARDETA, Pilar; CASTELLANOS, Jesús. Teoría y método de la medicina. Málaga: Universidad de Málaga; 1992; pp. 67-80. 

BUJOSA HOMAR, Francesc. La topografía físico-mèdica de les Balears de Fernando Weyler  y Laviña. En: WEYLER Y LAVIÑA, Fernando. Topografía físico-médica de las Islas Baleares. 2ª ed.  Palma de Mallorca: El Tall; 1992; p. VII-XLII. (Josep Juan y Lleonard Muntaner. El Tall Facsímils; v. 2).

BALAGUER, E. y others. Fuentes históricas de la antropología médica en España. En: BUJOSA, F. y others, Eds. Actas del IX Congreso Nacional de Historia de la Medicina. Zaragoza 21/23 septiembre: Universidad/Ayuntamiento; 1991; pp. 107-115. 

BUJOSA HOMAR, Francesc. Una nova historia dela ciència per a una nova pedagogia de la ciència. En. Actes del XIIIè Congrés d'Història de l'Educació als Països Catalans. Barcelona; 1990.

BUJOSA HOMAR, Francesc. The History of Medicine in Spain. En. Ier Simposio Europeo de Historia de la Medicina. Estrasburgo; 1990.

BUJOSA HOMAR, Francesc. Histoire de la médicine en Espagne. En: BERNES, Anne-Catherine, Ed. Nouveaux enjeux de l'histoire de la médicine. Strasbourg; 1990: 7-28.

BUJOSA HOMAR, Francesc; MIQUEO MIQUEO, C.; FERNANDEZ DOCTOR, A.; MARTINEZ VIDAL, A.; MORENO VERNIS, M. Los estudios sobre la historia de la medicina, la ciencia y la tecnología en Aragón. En. Actas del IX Congreso Nacional de Historia de la Medicina. Zaragoza; 1989.

BUJOSA HOMAR, Francesc. Prólogo. MARTINEZ VIDAL, Alvaro. Neurociencias y revolución científica en España. La Circulación Neural. Madrid: CSIC; 1989; p. XI-XIII. 

BUJOSA HOMAR, Francesc. La reconstrucción social de las ideas científicas. En. Actas del 3er Simposio de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. Madrid; 1989.

MORENO VERNIS, Miguel y BUJOSA HOMAR, Francesc. El consumo de la literatura médica en la Universidad de Zaragoza (1924-1936): "Vida Media" de las referencias bibliográficas de la revista Universidad. En: ESTEBAN PINERO, M. y (coord.). Estudios sobre Historia de la Ciencia y de la Técnica. Valladolid: Junta de Castilla y León; 1988; I pags. 563-584, ISBN 84-505-7144-8.

BUJOSA HOMAR, Francesc. L'Historiador i el científic: la llibertat i l'indeterminisme. En. Homenatge al Doctor Sebastià García Matínez. Valencia: Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència; 1988; pp. 323-327. 

BUJOSA HOMAR, Francesc. La medicina según la óptica Nacionalsindicalista: (I) Ricardo Horno Alcorta. En. VIII Congreso Nacional de Historia de la Medicina; 1988: 559-569.

BUJOSA HOMAR, Francesc. La medicina según la óptica Nacionalsindicalista: (II) Francisco Oliver Rubio y Ricardo Royo Villanova. En. VIII Congreso Nacional de Historia de la Medicina; 1988: 570-576.

BUJOSA HOMAR, Francesc. Historia de la medicina y filosofía de la ciencia. En:  BALLESTER AÑON, R. La enseñanza de la Historia de la Medicina. Alicante: Instituto de Ciencias de la Educación; 1988: 25-39.

BUJOSA HOMAR, Francesc. El consumo de la literatura médica en la Universidad de Zaragoza (1924-1936): "Vida media" de las referencias bibliográficas de la revista Universidad. En. IV Congreso de la Sociedad Española de Historia delas Ciencias y de las Técnicas. Estudios sobre Historia de las Ciencias y de las Técnicas; 1988: 563-572.

BUJOSA HOMAR, Francesc y LOPEZ PIÑERO, José M. El arte de navegar en la España del Renacimiento. Investigación y Ciencia. 1988; 41: 118-119.

BUJOSA HOMAR,  Francesc; MORENO, M., y ROMERO, A. Uso y consumo de literatura científica en el Departamento de Ciencias Morfológicas de la Universidad de Zaragoza. Archivos de la Facultad de Medicina de Zaragoza. 1988; 28: 35-39.

MORENO, M.; BUJOSA HOMAR, Francesc, y ROMERO, A. Adquisición y uso de literatura científica en la Universidad de Zaragoza. En. Actas de las 2ª Jornadas de Información y Documentación Biomédica. Barcelona; 1987: 267.

BUJOSA HOMAR, Francisco. Filosofía e historiografía en la medicina Española. Madrid: CSIC; 1986.

BUJOSA HOMAR, Francesc; FERNANDEZ, A.; MARTINEZ, A.; MIQUEO, C. Bibliografía crítica sobre historia de la botánica aragonesa. En. Actas del Congreso de Botánica en Homenaje a Loscos. Alcañiz; 1986.

BUJOSA, Francesc; FERNANDEZ DOCTOR, Asunción; MARTINEZ VIDAL, Alvar; MIQUEO, C. Los niños expósitos en el Aragón del Antiguo Régimen. El abandono y la privación afectiva en el niño. Actas del I congreso sobre el niño abandonado. Zaragoza: Cátedra de Psiquiatria. 1985: 87-111

BUJOSA HOMAR, Francesc; FERNANDEZ DOCTOR, A.; MARTINEZ VIDAL, A., y MIQUEO MIQUEO, C. Los niños expósitos en el Aragón del Antiguo Régimen. En. Actas del I Congreso sobre el Niño Abandonado. Zaragoza; 1985: 87-111.

BUJOSA HOMAR, Francesc. Prólogo. TOMAS MONSERRAT, José. Medicina y sociedad. El Colegio de Médicos de Baleares 1882-Palma: Colegio de Médicos de Baleares; 1985; pp. 15-16.

BUJOSA HOMAR, Francesc and COLLINS, H. M /ED (1982). Sociology of Scientific Knowledg. Investigación y Ciencia. 1984; 92:118-119.

BUJOSA HOMAR, Francesc. La afasia y la polarización ideológica en torno al sistema nervioso central en el siglo XIX... Valencia: Cátedra de Historia de la Medicina; 1983; 299 págs.

BUJOSA HOMAR, Francesc. Una nova història per a una nova pedagogia de la ciència. En. X Jornades d'Història de l'Educació als Països Catalans: La Formació del Professorat. Palma: Universitat de les Illes Balears; 1982: 21-39.

BUJOSA HOMAR, Francesc y SALOM TERRADEZ, J. R. Influencias del brusismo en la paraplegia (Siglo XIX) Fisiopatología. Rehabilitación. 1982; 16(3): 279-282.

BUJOSA HOMAR, Francesc. On the History of aphasia. En. Actas del XXVII Congreso Internacional de Historia de la Medicina. Barcelona; 1981: 27-38.

LOPEZ PIÑERO, J. M y BUJOSA HOMAR, Francesc. Organización actual de la enseñanza de Historia de la Medicina en la Universidad de Valencia. En. Actas del Simposio sobre la Historia de las Ciencias y la Enseñanza. Valencia; 1980: 93-95.

BUJOSA HOMAR, Francesc y GLICK, T. F., Traducción. Agronomía y Medio Ambiente en la Obra de Agricultura de Gabriel de Herrera. En: HERRERA, Gabriel de. Obra de Agricultura. Valencia: Valencia Cultural, S. A.; 1979; pp. 14-59. 

SALOM, R.; BUJOSA HOMAR,  Francesc, y CABALLE, C. La literatura médica sobre paraplegia 1800-1930. Estudio bibliométrico. Rehabilitación. 1978; XII.

LOPEZ PIÑERO, José M. y BUJOSA HOMAR,  Francesc. Tradición y renovación de los saberes médicos en la España del siglo XVI. Medicina Española. 1978; 77: 355-366.

BUJOSA HOMAR, Francesc. Tradición y renovación en la medicina española del siglo XVI. En. Actas del V Congreso Nacional de historia de la Medicina. Madrid; 1977: 285-306.

BUJOSA HOMAR, Francesc y BEDDALL, B. G., Traducción. El Padre de Acosta y la posición de su Historia Natural y Moral de las Indias en la Historia de la Ciencia. En: ACOSTA, José de. Historia Natural y moral de las Indias. Valencia: Valencia Cultural, S.A; 1977; pp. 12-107. 

BUJOSA HOMAR, Francesc. Medicina i societat als Països Catalans. Del Decret de Nova Planta a la societat de classes. En. Actes del X Congrés de Metges i biòlegs de llengua catalana; 1976: 26-33.

BALAGUER PERIGÜELL, E.; BALLESTER AÑON, R.; G.; BUJOSA HOMAR, Francesc, y OLAGÜE DE ROS, G. Els impressos científics a Catalunya en els segles XV i XVI. En. Actes del II Congrés Internacional d'Història de la Medicina CatalanaBarcelona; 1976: 185-196.

LOPEZ PIÑERO, J. M; BALAGUER PERIGÜELL, E.; BALLESTER AÑON, R.; OLAGÜE DE ROS, G.; BUJOSA HOMAR, Francesc, y PEREZ FUENZALIDA, F. El punto de partida del periodimo especializado en neurociencias. Nota estadística. En. Actas del IV Congreso Español de Historia de la Medicina; 1975: 119-128.

BUJOSA HOMAR, Francesc; BALLESTER, Rosa, y OLAGÜE, Guillermo. La colección histórico-médica de la Facultad de Medicina de Valencia. Valencia: Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina; 1975.

BUJOSA HOMAR, Francesc. La Real Academia Médico-Práctica de Mallorca. La producción científica de una ignorada institución médica española. En. Actas del IV Congreso Español de Historia de la Medicina; 1975: 37-41.

BUJOSA HOMAR, Francesc. La Academia Médico-Práctica de Mallorca (1788-1800). Catálogo de sus disertaciones, censuras y documentos. Valencia: Cátedra de Historia de la Medicina; 1975.

BUJOSA HOMAR, Francesc. El libro de la peste de don Alonso de Freylas. Difusión de las teorías de Fracastoro en España. En. Actas del IV Congreso Español de Historia de la Medicina; 1975: 135-138.

BUJOSA HOMAR, Francesc y PEREZ FUENZALIDA, F. La medicina nuclear en España. Medicina Española. 1973; 69: 473-478.