Optogenètica

Nosaltres, els animals (7)Hi ha un ampli consens —gairebé total unanimitat— entre els científics que el camp de coneixement més desconegut i més mal d’esbrinar és el del funcionament del cervell, de tots els animals, però especialment de l’home, que pot realitzar funcions extraordinàriament complexes com aquelles que tenen relació amb la paraula. Per això el haver posat a punt una tècnica —un mètode— de recerca per millorar o ampliar una mica el que ara sabem sobre la fisiologia cerebral constitueix una novetat molt celebrada en el món de la medicina, en general, i de les neurociències, en particular. Aquest mètode es diu optogenètica.


Els mètodes optogenètics es basen en la introducció de gens exògens que codifiquen proteïnes sensibles a la llum. Dites proteïnes permeten modificar el comportament a nivell cel·lular mitjançant la presència o absència de llum. La idea clau és la fusió en una proteïna de zones que absorbeixen llum amb zones efectores amb capacitat de funció. Quatre etapes són necessàries pels estudis d’optogenètica. La primera, desenvolupar proteïnes fotosensibles; la segona la conducció de les esmentades proteïnes a la cèl·lula diana, mitjançant transfecció, transducció viral o creació de línies animals transgèniques; la tercera la il·luminació controlada y, finalment l’anàlisi dels resultats —moviments en l’animal d’experimentació— obtinguts.


L’optogenètica és una passa important per analitzar les funcions cerebrals, però cal dir que només és una passa. Que si tenim en compte que a cada mil·límetre cúbic de massa cerebral hi ha 100.000 cèl·lules que estableixen milions de connexions amb altres cèl·lules d’altres regions podem adonar-nos de la dificultat que suposa el seu estudi.


He pogut llegir una entrevista a Karl Deisseroth, un dels investigadors que han treballat més per posar a punt la tècnica de l’optogenètica, on deia que els circuits neuronals són un no res si els comparam amb els circuits cerebrals que poden provocar sentir paraules com llibertat, amor, mort etc. Em varen agradar molt les seves opinions i per això avui he volgut parlar de l’optogenètica.

Diari de Balears :: 24/6/2016