NUM. REGISTRE: 00388
COGNOMS: BUJOSA HOMAR
NOM: FRANCISCO SEXE: Home
DNI: 41375476 DATA DE NAIXEMENT: 18/11/1947 Nº FUNCIONARI: 4137547624 A0500
ADREÇA PARTICULAR: Rossegada (Portals Nous), 1
CIUTAT: Calvià DISTRICTE POSTAL: 07104 TELÈFON: 971677658
ESPECIALITZACIÓ (CODIS UNESCO): 550607 - Història de l'educació
DIRECTOR(S) DE TESI: López Piñero, J. M.
SITUACIÓ PROFESSIONAL ACTUAL I DATA D'INICI: Catedràtic/a d'Universitat - 03/03/1986
ORGANISME: Universitat de les Illes Balears (UIB)
CENTRE: Escola Politècnica Superior
DEPT./SECC./UNITAT ESTR.: Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
ADREÇA POSTAL: Carretera de Valldemossa, km 7,5 (Palma - 07071)
TELÈFON (indicar número i extensió): 971173312 ext.
Idiomes d'interès científic (Regular, Suficient, Bé)
Idioma    Parla    Llegeix    Escriu
Francès


Anglès


Regular
DATA DE COMPLIMENTACIÓ: 19/02/2009 SIGNATURA:


Formació acadèmica


Clau: Diplomatura / Llicenciatura / Activitats

Títol: Medicina y Cirugía

Centre: Universitat de València

Data: 28/07/1972                                Data homologació:

Tipus de centre:

Nom de la titulació:

País de la titulació: ESPANYA                                Regió de la titulació:

Qualificació:                                Nota mitja de l'expedient:Clau:
Doctorat

Títol: Medicina

Centre: Universitat de València

Data: 01/10/1977                                Data homologació:

Tipus de centre:

Nom de la titulació:

País de la titulació: ESPANYA                                Regió de la titulació:

Qualificació:                                Nota mitja de l'expedient:Activitats anteriors


Activitat: Profesor ayudante

Institució: Universitat de València

Data d'inici: 01/05/1973                                Data de finalització: 28/02/1977

Ordre: 001Activitat: Profesor Adjunto Interino

Institució: Universitat de València

Data d'inici: 01/03/1977                                Data de finalització: 31/08/1978

Ordre: 002Activitat: Profesor Adjunto Numerar.

Institució: Universitat de València

Data d'inici: 01/09/1978                                Data de finalització: 02/03/1986

Ordre: 003Activitat: Catedrático Numerario

Institució: Universidad de Zaragoza

Data d'inici: 02/03/1986                                Data de finalització: 30/12/1990

Ordre: 004Publicacions en revistes


Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: El concepto de ciencia en la obra de Pedro Laín Entralgo

Revista: 000073 - Arbor (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Nombre d'autors:

Volum: CXLIII    Número: 562-563    Pàgines, inicial: 201    final: 213    Any: 1992    Lloc de publicació: (ESPANYA)    ISSN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Article    Codi Article: 008404  Ordre: 001

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Vin-i-cinc anys de sanitat

Revista: 000245 - El Mirall. Obra Cultural Balear

Nombre d'autors:

Volum: ---    Número: 58    Pàgines, inicial: 59    final: 64    Any: 1992    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISSN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Article    Codi Article: 008407  Ordre: 002

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: La correspondència entre Odón de Buen y del Cos i l'Arxiduc Lluís Salvador

Revista: 200978 - Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana

Nombre d'autors:

Volum: ---    Número: 50    Pàgines, inicial: 527    final: 548    Any: 1994    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISSN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Article    Codi Article: 008405  Ordre: 003

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Los sorprendentes índices sanitarios en la Mallorca de finales de siglo

Revista: 000228 - Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam IllustrandamNombre d'autors:

Volum: ---    Número: 18    Pàgines, inicial: 233    final: 250    Any: 1998    Lloc de publicació: (ESPANYA)    ISSN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Article    Codi Article: 008412  Ordre: 004

Observacions:Publicacions en llibres


Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: La Academia Médico-Práctica de Mallorca (1788-1800). Catálogo de sus disertaciones, censuras y documentos.

Llibre: Cátedra de Historia de la Medicina.

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: ---    final: ---    Any: 1975    Lloc de publicació: Valencia (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Llibre    Codi Publicació: 028133    Ordre: 001

Observacions:Autors (p.o. de signatura):
Ballester, R.; Bujosa, F.; Olagüe, G.

Títol: Colección historicomédica de la Facultad de Medicina de Valencia.

Llibre: Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia. Serie A (Monografías). Cátedra e Instituto de Historia de la Medicina.

Editorial:

Nombre d'autors: 3

Volum: XVIII    Número: ---    Pàgines, inicial: 1    final: 54    Any: 1976    Lloc de publicació: València (ESPANYA)    ISBN: 84-600-0511-9    Dipòsit legal: ---

Clau: Llibre    Codi Publicació: 028134    Ordre: 002

Observacions:Autors (p.o. de signatura):
Lopez Piñero, J.M.; Bujosa Homar, F.; Terrada, M.L.

Títol: Clásicos españoles de la anatomía patológica anteriores a Cajal. Spanish Classics on Pathology before Cajal.

Llibre: Cátedra e Instituto de Historia de la Medicina (Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia. Serie B (Textos Clásicos)

Editorial:

Nombre d'autors: 3

Volum: XXI    Número: ---    Pàgines, inicial: 1    final: 254    Any: 1979    Lloc de publicació: Valencia (ESPANYA)    ISBN: 84-600-1485-1.    Dipòsit legal: ---

Clau: Llibre    Codi Publicació: 028135    Ordre: 003

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Guía de la Exposición Histórico-médica.

Llibre: Biblioteca y Museo histórico médicos. Facultad de Medicina, Universidad de Valencia.

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 1    final: 68    Any: 1980    Lloc de publicació: Valencia (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Llibre    Codi Publicació: 028136    Ordre: 004

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Lopez Piñero, J.M.; Bujosa Homar, F.

Títol: Clásicos españoles de la anestesiología. Les classiques espagnols de l'anesthésiologie.

Llibre: Cátedra de Historia de la Medicina(Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciéncia. Serie B (Textos Clásicos)

Editorial:

Nombre d'autors: 2

Volum: XXII    Número: ---    Pàgines, inicial: 1    final: 306    Any: 1981    Lloc de publicació: Valencia (ESPANYA)    ISBN: 84-370-0174-9.    Dipòsit legal: ---

Clau: Llibre    Codi Publicació: 028137    Ordre: 005

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Lopez Piñero, J.M.; Bujosa Homar, F.

Títol: Clásicos españoles de la anestesiología. Les classiques espagnols de l'anesthésiologie.

Llibre: Cátedra de Historia de la Medicina(Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciéncia. Serie B (Textos Clásicos)

Editorial:

Nombre d'autors: 2

Volum: XXII    Número: ---    Pàgines, inicial: 1    final: 306    Any: 1981    Lloc de publicació: Valencia (ESPANYA)    ISBN: 84-370-0174-9.    Dipòsit legal: ---

Clau: Llibre    Codi Publicació: 028137    Ordre: 006

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Lopez Piñero, J.M.; Bujosa Homar, F.

Títol: Los impresos científicos españoles de los siglos XV y XVI. Inventario, bibliometría y thesaurus. Volumen I: Introducción. Inventario A

Llibre: Navarro, C.; Brotons, V.; Portela Marco, E.; Lopez Terrada, M.L.; Pardo Tomas, J. Colaboradores. Cátedra de Historia de la Medicina Universidad de Valencia.(Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia. Serie C (Repertorios Bio-bibliográficos)

Editorial:

Nombre d'autors: 2

Volum: XXIII    Número: ---    Pàgines, inicial: 1    final: 157    Any: 1981    Lloc de publicació: Valencia (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Llibre    Codi Publicació: 028139    Ordre: 007

Observacions:Autors (p.o. de signatura):
Lopez Piñero, J.M.; Bujosa Homar, F.

Títol: Los tratados de enfermedades infantiles en la España del Renacimiento.

Llibre: Cátedra de Historia de la Medicina (Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciéncia)

Editorial:

Nombre d'autors: 2

Volum: XXIV    Número: ---    Pàgines, inicial: 1    final: 169    Any: 1982    Lloc de publicació: Valencia (ESPANYA)    ISBN: 84-370-0224-9.    Dipòsit legal: ---

Clau: Llibre    Codi Publicació: 028140    Ordre: 008

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: La afasia y la polarización ideológica en torno al sistema nervioso central en el siglo XIX.

Llibre: Cátedra de Historia de la Medicina

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 1    final: 299    Any: 1983    Lloc de publicació: Valencia (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Llibre    Codi Publicació: 028141    Ordre: 009

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Cabanellas Cladera, M.J.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. I (A-L) (Península. Serie Universitaria; v. 180)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: 180    Número: ---    Pàgines, inicial: 144    final: 145    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-297-1955-5.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028142    Ordre: 010

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Carbó, D.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. I (A-L) (Península. Serie Universitaria; v. 180)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 172    final: 173    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-297-1955-5.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028143    Ordre: 011

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Cardenal, S.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. I (A-L) (Península. Serie Universitaria; v. 180)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 175    final: 176    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-297-1955-5.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028144    Ordre: 012

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Chinchilla y Piqueras, A.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. I (A-L) (Península. Serie Universitaria; v. 180)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 220    final: 221    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-297-1955-5.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028145    Ordre: 013

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Comenge y Ferrer, L.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. I (A-L) (Península. Serie Universitaria; v. 180)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 246    final: 248    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-297-1955-5.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028146    Ordre: 014

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Duran i Reynals, F.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. I (A-L) (Península. Serie Universitaria; v. 180)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 287    final: 289    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-297-1955-5.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028147    Ordre: 015

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; De Freylas, A.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. I (A-L) (Península. Serie Universitaria; v. 180)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 358    final: 359    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-297-1955-5.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028148    Ordre: 016

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F. Gavaldá, F.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. I (A-L) (Península. Serie Universitaria; v. 180)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 390    final: 391    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-297-1955-5.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028149    Ordre: 017

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F. Gimbernat y Arbós, A.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. I (A-L) (Península. Serie Universitaria; v. 180)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 395    final: 399    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-297-1955-5.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028150    Ordre: 018

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Guardia, J.M.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. I (A-L) (Península. Serie Universitaria; v. 180)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 427    final: 429    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-297-1955-5.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028151    Ordre: 019

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F. Hernández Morejón, A.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. I (A-L) (Península. Serie Universitaria; v. 180)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 446    final: 448    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-297-1955-5.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028152    Ordre: 020

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Hervás y Panduro, L.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. I (A-L) (Península. Serie Universitaria; v. 180)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 455    final: 456    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-297-1955-5.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028153    Ordre: 021

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F. Mateu, P.B.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 43    final: 44    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028154    Ordre: 022

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Mercado, P.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 59    final: 61    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028155    Ordre: 023

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Naval, J.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 102    final: 103    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028156    Ordre: 024

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Núñez de Oria, F.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 119    final: 120    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028157    Ordre: 025

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Orfila i Rotger, M.J.B.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 132    final: 134    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028158    Ordre: 026

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Pérez de Herrera, C.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 159    final: 160    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028159    Ordre: 027

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F. Pi i Sunyer, A.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 171    final: 174    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028160    Ordre: 028

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Piguillem i Verdaguer, F.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 176    final: 177    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028161    Ordre: 029

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Ponce de Santa Cruz, A.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 192    final: 193    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028162    Ordre: 030

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Puig, F.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 206    final: 207    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028163    Ordre: 031

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Robert Yarzábal, B.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 239    final: 239    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028164    Ordre: 032

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Rubio, F.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 268    final: 269    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028165    Ordre: 033

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Sánchez de Oropesa, F.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 296    final: 297    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028166    Ordre: 034

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; De Sentiñón y Cerdaña, G.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 316    final: 317    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028167    Ordre: 035

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Turró i Darder, R.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 378    final: 380    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028168    Ordre: 036

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Velasco, D.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 403    final: 404    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028169    Ordre: 037

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Velázquez, A.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 405    final: 405    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028170    Ordre: 038

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Villena y Vila, M.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 424    final: 425    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028171    Ordre: 039

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Virués, G.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 430    final: 431    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028172    Ordre: 040

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Zamudio de Alfaro, A.

Títol: Voz de diccionario/enciclopedia

Llibre: Lopez Piñero, J.M.; Glick, T.F.; Navarro Brotons, V.; Portela Marco, E.: Diccionario histórico de la ciencia moderna en España. II (M-Z) (Península. Serie Universitaria; v. 181)

Editorial: Ed. Peninsula

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 444    final: 445    Any: 1983    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-257-1556-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028173    Ordre: 041

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Lopez Piñero, J.M.; Baguena Cervellera, M.J.; Barona Vilar, J.L.; Bujosa Homar, F.; Fresquet Febrer, J.L.; Lopez Terrada, M.L.; Navarro Brotons, V.; Pardo Tomas, J.; Portela Marco, E.

Títol: Los impresos científicos españoles de los siglos XV y XVI. Inventario, bibliometría y thesaurus. Vols. II-III. Inventario D-Q.

Llibre: Cátedra de Historia de la Medicina. Universidad de Valencia (Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina y de la Ciencia. Serie C (Repertorios Bio-bibliográficos)

Editorial:

Nombre d'autors: 9

Volum: XXVI    Número: ---    Pàgines, inicial: 1    final: 290    Any: 1984    Lloc de publicació: Valencia (ESPANYA)    ISBN: 84-600-3733-9.    Dipòsit legal: ---

Clau: Llibre    Codi Publicació: 028174    Ordre: 042

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Los modelos de cambio y progreso científico.

Llibre: En: La Ciencia actual: Aproximación interdisciplinar (I encuentro). Universidad de verano de Teruel.

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 47    final: 57    Any: 1986    Lloc de publicació: Teruel (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028175    Ordre: 043

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: La enfermedad en la mentalidad biopatológica.

Llibre: En: Albarracín Teulón, A. (Coord.) Historia de la Enfermedad.

Editorial: Sened

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 335    final: 340    Any: 1987    Lloc de publicació: Madrid (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028176    Ordre: 044

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Filosofía e Historiografía Médica en España. Los supuestos epistemológicos.

Llibre: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Editorial:

Nombre d'autors:

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 1    final: 239    Any: 1989    Lloc de publicació: (ESPANYA)    ISBN: 84-00-06966-8    Dipòsit legal: ---

Clau: Llibre    Codi Publicació: 008402    Ordre: 045

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Histoire de la médicine en Espagne.

Llibre: En: Bernes, Anne-Catherine (Ed.) Nouveaux enjeux de l'histoire de la médicine.

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 7    final: 28    Any: 1990    Lloc de publicació: Strasbourg (ESPANYA)    ISBN: 584-86752-80-9.    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028177    Ordre: 046

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Dins el cau de la ciència: un nou intent per obrir la caixa de Pandora

Llibre: Lliçó Inaugural del curs 1991-1992 de la Universitat de les Illes Balears.

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: ---    final: ---    Any: 1991    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Llibre    Codi Publicació: 028178    Ordre: 047

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Miqueo Miqueo, C.; Fernández Dotor, A.; Martínez Vidal, A.; Moreno Vernís, M.

Títol: Bibliografía crítica sobre la historia de la ciencia, la medicina y la tecnología de Aragón

Llibre: Institución Fernando el Católico

Editorial:

Nombre d'autors:

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: ---    final: ---    Any: 1992    Lloc de publicació: Zaragoza (ESPANYA)    ISBN: 84-7820-103    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 008403    Ordre: 048

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Método científico y sociología de la ciencia: el contructivismo

Llibre: Teoría y método de la medicina, Ruiz, M. J.; Giménez, I.; Gardeta, P.; Castellanos, J., Universidad de Málaga

Editorial:

Nombre d'autors:

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 67    final: 80    Any: 1992    Lloc de publicació: Málaga (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 008410    Ordre: 049

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: La topografía físico-mèdica de les Balears de Fernando Weyler y Laviña.

Llibre: En: Weyler Y Laviña, F. Topografía físico-médica de las Islas Baleares. 2ª ed. Palma de Mallorca: El Tall; 1992: VII-XLII. (Josep Juan; Lleonard Muntaner, El Tall Facsímils; v. 2).

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: ---    final: ---    Any: 1992    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028179    Ordre: 050

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: La dialéctica campo-ciudad en las topografías médicas de Baleares.

Llibre: Carrillo, J.L.; Olagüe de Ros, G., Eds. Actas del XXXIII Congreso Internacional de Historia de la Medicina y Sociedad Española de Historia de la Medicina

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: I    Número: ---    Pàgines, inicial: 513    final: 522    Any: 1992    Lloc de publicació: Granada y Sevilla (ESPANYA)    ISBN: 84-605-2070-6.    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028180    Ordre: 051

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Ment i cervell a la història de la medicina

Llibre: Discurs de la seva recepció a «La Real Academia de Cirugía de Palma de Mallorca», Tomàs Monserrat, J.

Editorial:

Nombre d'autors:

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 1    final: 32    Any: 1993    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 008406    Ordre: 052

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Método científico y sociología de la ciencia: el contructivismo

Llibre: Conocimiento, ciencia y realidad, Carreras, A. (ed.), Seminario Interdisciplinar de la Universid. de Zaragoza, Cuadernos Interdisciplinares

Editorial:

Nombre d'autors:

Volum: 4    Número: ---    Pàgines, inicial: 115    final: 126    Any: 1993    Lloc de publicació: Zaragoza (ESPANYA)    ISBN: 84-600-8415-9    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 008413    Ordre: 053

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: rólogo.

Llibre: En: Campillo, D. Paleopatología. Los primeros vestigios de la enfermedad. Primera Parte. (Colección Histórica de Ciencias de la Salud; v. 4).

Editorial: Fundació Uriach

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 7    final: 14    Any: 1993    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-87452-15-9.    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028181    Ordre: 054

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: El constructivisme social de la ciència.

Llibre: II Trobades d'Història de la Ciència i de la Tècnica; 1908 may; Penyíscola. Barcelona: Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 53    final: 57    Any: 1994    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-7283-250-3    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028182    Ordre: 055

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Pere Felip Monlau i Roca

Llibre: Ciència i Tècnica als Països Catalans: una aproximació biogràfica, Camarasa, J. M.; Roca Rosell, A.; Alavedra i Moner, M., Fund. Cat. Recerca

Editorial:

Nombre d'autors:

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 61    final: 86    Any: 1995    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 008408    Ordre: 056

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Arxiduc Lluís Salvador d'Hasburg i Lorena. Brandays nad Labem, Bohèmia, 1915. El viatger positivista

Llibre: Ciència i Tècnica als Països Catalans: una aproximació biogràfica, Camarasa, J. M.; Roca Rosell, A.; Alavedra i Moner, M., Fund. Cat. Recerca

Editorial:

Nombre d'autors:

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 623    final: 650    Any: 1995    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 008409    Ordre: 057

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Les mosques de Sant Narcís. 1922.

Llibre: En: Salut i País. Segona taula rodona 'Institucions, Salut i País.

Editorial: J. Uriach & CIA

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 37    final: 42    Any: 1995    Lloc de publicació: Girona (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028183    Ordre: 058

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Odón de Buen y del Cos. Zuera, Aragó, 1863; Mèxic, 1945. L'oceanografia.

Llibre: En: Camarasa, J.M.; Roca, A. (Drs.) Ciència i Tècnica als Països Catalans: una aproximació biogràfica. Alavedra i Moner, M. Pròleg. Barcelona: Fundació Catalana de Recerca

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 761    final: 791    Any: 1995    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028184    Ordre: 059

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Vidal Hernández, J.M.; Orfila Rotger, M.J.B.

Títol: Voz de diccionario/ enciclopedia.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 3

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 668    final: 668    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028185    Ordre: 060

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Barceló Combis, F.;

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 2

Volum: I    Número: ---    Pàgines, inicial: 201    final: 203    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028186    Ordre: 061

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: Biotipos, constitución y enfermedad.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 1

Volum: I    Número: ---    Pàgines, inicial: 223    final: 225    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028187    Ordre: 062

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: Como actúa la acupuntura.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 1

Volum: I    Número: ---    Pàgines, inicial: 34    final: 34    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028188    Ordre: 063

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: Cuando Los papas de Roma contraían la sífilis.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 1

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 775    final: 776    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028189    Ordre: 064

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: El arte de ver con los oídos.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 1

Volum: I    Número: ---    Pàgines, inicial: 178    final: 180    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028190    Ordre: 065

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: El calor, la combustión y el movimiento.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 1

Volum: I    Número: ---    Pàgines, inicial: 285    final: 286    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028191    Ordre: 066

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: El discutido origen de la sífilis.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 1

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 776    final: 777    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028192    Ordre: 067

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Vidal Hernández, J.M.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: El paludismo y su evolución histórica.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 2

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 689    final: 682    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028193    Ordre: 068

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: El resfriado y la gripe.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 1

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 501    final: 501    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028194    Ordre: 069

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: Fiebre amarilla.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 1

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 468    final: 469    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028195    Ordre: 070

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Guardia, J.M.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 2

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 505    final: 506    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028196    Ordre: 071

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Guardia, J.M.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: Homeopatía.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 2

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 535    final: 535    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028197    Ordre: 072

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: Hospital General.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 1

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 543    final: 546    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028198    Ordre: 073

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: La afasia, el alma y el cerebro.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 1

Volum: I    Número: ---    Pàgines, inicial: 46    final: 46    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028199    Ordre: 074

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Vidal Hernández, J.M.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: La fiebre amarilla en las Baleares.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 2

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 469    final: 470    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028200    Ordre: 075

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: La gota: un sufrimiento conocido desde antiguo.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 1

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 495    final: 495    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028201    Ordre: 076

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: La gripe en Mallorca.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 1

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 502    final: 503    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028202    Ordre: 077

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: La Homeopatía: ¿un sistema médico increible o inexplicable?

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 1

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 535    final: 536    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028203    Ordre: 078

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Lázaro, J.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: La melancolía ya vuelve a ser lo que era.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 2

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 621    final: 623    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028204    Ordre: 079

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: La teoría celular: una idea paradigmática en la ciencia médica.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 1

Volum: I    Número: ---    Pàgines, inicial: 349    final: 350    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028205    Ordre: 080

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: La vacuna y su origen.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 1

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 824    final: 825    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028206    Ordre: 081

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: Medicina.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 1

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 619    final: 619    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028207    Ordre: 082

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Vidal Hernandez, J.M.; Orfila Rotger, M.J.B.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 3

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 668    final: 668    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028208    Ordre: 083

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Ballesteros Fernández, A.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: Peste.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 2

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 699    final: 701    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028209    Ordre: 084

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Rubió Tudurí, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 2

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 757    final: 758    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028210    Ordre: 085

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Vidal Hernández, J.M.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia: Topografías Médicas.

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 2

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 798    final: 800    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028211    Ordre: 086

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Weyler Laviña, F.

Títol: Voz de diccionario / enciclopedia

Llibre: Beltrán, B. (Dir.) Enciclopedia Práctica de Medicina y Salud de Baleares.

Editorial: Promomallorca edicions

Nombre d'autors: 2

Volum: II    Número: ---    Pàgines, inicial: 835    final: 836    Any: 1995    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Altres    Codi Publicació: 028212    Ordre: 087

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Morey, M.; Obrador, A.

Títol: Ramis, J. Els Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana: Gairebé un segle.

Llibre: Catorzè Congrés de Metges i Biòlegs.

Editorial: Fundació Uriach

Nombre d'autors: 3

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 301    final: 315    Any: 1996    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028213    Ordre: 088

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Ramis, Joaquim. Els Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana: Gairebé un segle.

Llibre: Parlament presidencial del Catorzè Congrés de metges i Biòlegs.

Editorial: Fundació Uriach

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 509    final: 513    Any: 1996    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028214    Ordre: 089

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Pròleg.

Llibre: En: Tomas i Salva, M. El foc de Sant Antoni a Mallorca. Medicina, Història i Societat. (El Tall del temps; v. 23).

Editorial: El Tall editorial

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 9    final: 12    Any: 1996    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: 84-87685-50-1.    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028215    Ordre: 090

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; Lázaro, J.

Títol: Los estudios históricos sobre la psiquiatría española: aspectos bibliométricos. Rey González. La locura y sus instituciones

Llibre: Actas de las II Jornadas de Historia de la Psiquiatría,

Editorial:

Nombre d'autors:

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 45    final: 60    Any: 1997    Lloc de publicació: València (ESPANYA)    ISBN: 84-7795-125-X    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 008411    Ordre: 091

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Els ases catalans.

Llibre: L'hospital de Bellvitge. 25 anys. Ciutat Sanitària i Universitat de Bellvitge.

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 1    final: 233    Any: 1997    Lloc de publicació: Barcelona (ESPANYA)    ISBN: 84-921612-8-0.    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028216    Ordre: 092

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Fernando Weyler y Laviña i la seva topografía mèdica de les Illes Balears.

Llibre: En: Bernabeu Mestre, J.; Bujosa Homar, F.; Vidal Hernandez, J.M. (Coords). Clima, microbis i desigualtat social: de les topografies mèdiques als diagnòstics de salut. Actes del I Encontre de Medicina i Societat. Institut Menorquí d'Estudis.(Col.lecció recerca; v. 5)

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 47    final: 72    Any: 1999    Lloc de publicació: Menorca (ESPANYA)    ISBN: 584-86752-80-9.    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028217    Ordre: 093

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Historia de las profesiones sanitarias.

Llibre: En: Deontología, función social y responsabilidad de las Profesiones Sanitarias. Ciclo de Conferencias Organizado por el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid. Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid y Fundación Banco Santander Central Hispano;

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 25    final: 29    Any: 1999    Lloc de publicació: Madrid (ESPANYA)    ISBN: 84-920425-2-4.    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028218    Ordre: 094

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Introducción.

Llibre: Bujosa Homar, F. El médico de familia en la historia.

Editorial: Doyma

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: ---    final: ---    Any: 1999    Lloc de publicació: Madrid (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028219    Ordre: 095

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Por una modernidad sin peaje.

Llibre: En: Bujosa Homar, F. (Coord.) El Médico de Familia en la Historia.

Editorial: Doyma

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 103    final: 114    Any: 1999    Lloc de publicació: Madrid (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028220    Ordre: 096

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Presentación de la obra.

Llibre: En: Bujosa Homar, F. (Coord.) El Médico de Familia en la Historia.

Editorial: Doyma

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 9    final: 10    Any: 1999    Lloc de publicació: Madrid (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028221    Ordre: 097

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Obrador Adover, A.; Bujosa Homar, F.

Títol: La medicina i el llenguatge popular a Mallorca. El cançoner. (71 págs.)

Llibre: Discurs llegit el dia 16 de febrer de 1999 a l'acte de la seva recepció acadèmica pel Dr. Antoni Obrador i Adrover i contestació per l'Excm. Sr. Dr. Francesc Bujosa i Homar. Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca;

Editorial:

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: ---    final: ---    Any: 1999    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: 84-88946-69-4.    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028222    Ordre: 098

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Prólogo a: Tomas i Montserrat, J. Médicos y sociedad, Mallorca, 1936-1944. (120 págs.)

Llibre: El Tall del temps; v. 5.

Editorial: El Tall editorial

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: ---    final: ---    Any: 1999    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: 84-87685-07-2.    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028223    Ordre: 099

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Pròleg a: Tomas i Salva, Macià. El foc de Sant Antoni a Mallorca. Medicina, història i societat.

Llibre: El Tall del temps; v. 23.

Editorial: El Tall editorial

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: ---    final: ---    Any: 1999    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: 84-87685-50-1.    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028224    Ordre: 100

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Lazaro, J.; Bujosa, F.

Títol: Historiografía de la psiquiatría española.

Llibre: Psicopatología

Editorial: Editorial Triacastela

Nombre d'autors: 2

Volum: 2    Número: ---    Pàgines, inicial: 1    final: 194    Any: 2000    Lloc de publicació: Madrid (ESPANYA)    ISBN: 84-930914-1-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Llibre    Codi Publicació: 027972    Ordre: 101

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Lazaro, J.; Bujosa, F.

Títol: Historiografía de la psiquiatría española.

Llibre: Psicopatología

Editorial: Editorial Triacastela

Nombre d'autors: 2

Volum: 2    Número: ---    Pàgines, inicial: 1    final: 194    Any: 2000    Lloc de publicació: Madrid (ESPANYA)    ISBN: 84-930914-1-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Llibre    Codi Publicació: 027972    Ordre: 102

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Bibliografía dels apotecaris de les Illes Balears.

Llibre: En: Bujosa, F.; March, J.; Muntaner, Ll. (Drs.) La farmàcia a les Illes Balears. Centenari del Col.legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears.

Editorial: Cooperativa d'Apotecaris de Balears

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 141    final: 165    Any: 2000    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028226    Ordre: 103

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: El trot a les Illes Balears.

Llibre: En: Amengual, C.; Payeras, Ll. (Drs). Llibre de cavalleria de les Illes Balears.

Editorial: El Mundo-El Día de Baleares

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 281    final: 296    Any: 2000    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: 84-95473-15-1.    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028227    Ordre: 104

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Francesc Bujosa en diàleg amb Pere A. Serra.

Llibre: Mallorquins en Diàleg

Editorial: Lleonard Muntaner Editor

Nombre d'autors: 1

Volum: 10    Número: ---    Pàgines, inicial: 1    final: 183    Any: 2001    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: 84-95360-23-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Llibre    Codi Publicació: 027971    Ordre: 105

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Joan March, el pintor trescador.

Llibre: En: Escultures de pintor una veritat possible. Casal Solleric. Ajuntament de Palma.

Editorial: Doyma

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 54    final: 57    Any: 2001    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: 84-95267-61-6.    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028228    Ordre: 106

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: No mai discutit.

Llibre: Amengual, M.; Terrassa, J. (Coord.) Catàleg de l'exposició: 'Recordant Ritch Miller'. Del 21 d'abril a l'1 de maig de 2001. Ajuntament de Santa Maria del Camí. Santa Maria del Camí: Biblioteca Cas Metge Rei. Centre Cultural.

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 11    final: 13    Any: 2001    Lloc de publicació: Mallorca (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028229    Ordre: 107

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Pròleg.

Llibre: En: March Noguera, Joan. Jaume Salvà i Munar i el mallorquinisme científic. Ajuntament d'Algaida; Govern de les Illes Balears; (Pere Capellà; v. 7).

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 7    final: 10    Any: 2001    Lloc de publicació: Mallorca (ESPANYA)    ISBN: 84-921508-5-8.    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028230    Ordre: 108

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Rafael Amengual: Pedres contra la lluna.

Llibre: En: Escultures de pintor una veritat possible. Casal Solleric, Ajuntament de Palma.

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 22    final: 25    Any: 2001    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: 84-95267-61-6.    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028231    Ordre: 109

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Próleg a: Llopis Faner, Blai. El carrer de les verges. (212 pàgs.)

Llibre: Tomir; v. 44)

Editorial: Editorial Moll

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: ---    final: ---    Any: 2001    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028232    Ordre: 110

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: Pròleg a: March Noguera, J. Jaume Salvà i Munar i el mallorquinisme científic. (138 pàgs.)

Llibre: Col.lecció Pere Capellà; v. 7. Ajuntament d'Algaida amb la col.laboració del Govern de les Illes Balears

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: ---    final: ---    Any: 2001    Lloc de publicació: Algaida (Mallorca) (ESPANYA)    ISBN: 84-921508-5-8.    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028233    Ordre: 111

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: La ciència al segle XVIII.

Llibre: Marin Gelabert, Miguel A. (Ed.) II Simposium d'Història Social de la Religió. La beata Sor Francinaina de Senselles. Universitat de les Illes Balears. (Historia Vitae Magistra; v. 2).

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 15    final: 28    Any: 2001    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: 84-87818-32-3.    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028234    Ordre: 112

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.; March, J.

Títol: L'Ateneu Balear (1877-1892). Una associació poc estudiada.

Llibre: Serra i Busquets, S.; Company i Mates, A. (Coord.) XIX Jornades d'Estudis Històrics Locals. El moviment associatiu a les Illes Balears des del final del segle XIX fins a l'actualitat. Institut d'Estudis Baleàrics.

Editorial:

Nombre d'autors: 2

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: 397    final: 411    Any: 2001    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: 84-95876-00-0    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028235    Ordre: 113

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Alemany Mir, M.LL.; Bujosa Homar, F.; Rosselló Pons, Magdalena; Rosselló Pons, Margalida.

Títol: Bibliografía de Guillem Rosselló Bordoy.

Llibre: Homenatge a Guillem Rosselló Bordoy.

Editorial:

Nombre d'autors: 4

Volum: I    Número: ---    Pàgines, inicial: 63    final: 119    Any: 2002    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028236    Ordre: 114

Observacions:Autors (p.o. de signatura): Bujosa Homar, F.

Títol: La trasmissió del coneixement mèdic. El mitjà i el missatge.

Llibre: Discurs inaugural de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.

Editorial:

Nombre d'autors: 1

Volum: ---    Número: ---    Pàgines, inicial: ---    final: ---    Any: 2004    Lloc de publicació: Palma (ESPANYA)    ISBN: ---    Dipòsit legal: ---

Clau: Capítol de llibre    Codi Publicació: 028237    Ordre: 115

Observacions:Tesis, tesines i treballs


Títol: El concepto de fiebre en la obra de Martín Martínez (1684-1734)

Doctorand/a: Martínez Vidal, A.

Universitat: Universidad de Zaragoza

Facultat/Escola: Medicina

Any: 1986    Qualificació: Apte cum laude    Clau: Tesi Doctoral    Situació: Direcció  Títol: La introducción y difusión de la «Medicine Physiologique» de F. J. V. Broussais (1772-1838)

Doctorand/a: Miqueo Miqueo, C.

Universitat: Universidad de Zaragoza

Facultat/Escola: Medicina

Any: 1986    Qualificació: Apte cum laude    Clau: Tesi Doctoral    Situació: Direcció   

Títol: Los orígenes históricos del concepto de paraplejía

Doctorand/a: Salom Terrádez, R.

Universitat: Universidad de Zaragoza

Facultat/Escola: Medicina

Any: 1989    Qualificació: Apte cum laude    Clau: Tesi Doctoral    Situació: Direcció  Títol: Los orígenes de la relajación médica

Doctorand/a: Salom, R.

Universitat: Universitat de València

Facultat/Escola: Medicina

Any: 1989    Qualificació: Apte cum laude    Clau: Tesi Doctoral    Situació: Direcció  Títol: El periodismo médico aragonés: la clínica moderna

Doctorand/a: Viñado, B.

Universitat: Universidad de Zaragoza

Facultat/Escola: Medicina

Any: 1990    Qualificació: Apte cum laude    Clau: Tesi Doctoral    Situació: Direcció  Títol: La literatura sobre el dolor.

Doctorand/a: Vilarroya, Adoración

Universitat: Zaragoza

Facultat/Escola: Facultad de Medicina

Any: 1993    Qualificació: Apte cum laude    Clau: Tesi Doctoral    Situació: Direcció  Títol: La literatura sobre el dolor.

Doctorand/a: Vilarroya, Adoración

Universitat: Zaragoza

Facultat/Escola: Facultad de Medicina

Any: 1993    Qualificació: Apte cum laude    Clau: Tesi Doctoral    Situació: Direcció  Altres Activitats


Activitat: Académico numerario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca

Dates: -

Àmbit:

Classificació:Activitat: Secretario de redacción del Boletín Informativo del Instituto Médico Valenciano

Dates: 1973 - 1979

Àmbit:

Classificació:Activitat: Secretario de redacción de Cuadernos Valencianos de Historia de la Medicina

Dates: 1974 - 1982

Àmbit:

Classificació:Activitat: Secretario de redacción de Hispania Scientia (Colección de Clásicos Científicos Españoles

Dates: 1975 - 1980

Àmbit:

Classificació:Activitat: Premio Porcel.

Dates: 1975 - 1975

Àmbit: Nacional

Classificació: PremisActivitat: Premio de Humanidades Médicas.

Dates: 1981 - 1981

Àmbit: Nacional

Classificació: PremisActivitat: Miembro de la comisión ejecutiva de las Prensas Universitarias de Zaragoza

Dates: 1984 - 1988

Àmbit:

Classificació:Activitat: Miembro de la Comisión de Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza

Dates: 1985 - 1990

Àmbit:

Classificació:Activitat: Vicepresidente de la Sociedad Española de Historia de la Medicina

Dates: 1986 - 1989

Àmbit:

Classificació:

Activitat: Miembro del Instituto Aragonés de Bibliografía

Dates: 1988 - 1990

Àmbit:

Classificació:Activitat: Presidente de la Sociedad Española de Historia de la Medicina

Dates: 1989 - 1994

Àmbit:

Classificació:Activitat: Presidente del IX Congreso de Historia de la Medicina. Zaragoza.

Dates: 09/1989 - 09/1989

Àmbit: Nacional

Classificació: Sense EspecificarActivitat: Presidente del XIX Congreso de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana.

Dates: 09/1992 - 09/1992

Àmbit: Nacional

Classificació: Sense EspecificarContribucions a Congressos


Autors: Moreno Vernis, M.; Bujosa Homar, F.

Títol: El consumo de la literatura médica en la Universidad de Zaragoza (1924-1936): 'Vida Media' de las referencias bibliográficas de la revista Universidad.

Tipus de participació: -

Congrés:

Publicació: Esteban Pinero, M.; (coord.). Estudios sobre Historia de la Ciencia y de la Técnica. Valladolid: Junta de Castilla y León; I: 563-572.

Nombre d'autors:

Lloc de celebració: (ESPANYA)          Any: 1900

Codi: 041465    Ordre: 001Autors: Bujosa Homar, F.; Fernández Doctor, A.; Martínez Vidal, A.; Miqueo Miqueo. C.

Títol: Los niños expósitos en el Aragón del Antiguo Régimen.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés:

Publicació: SEVA, A. El abandono y la privación afectiva en el niño; 1909 jul; Zaragoza: Càtedra de Psiquiatría, I: 87-111.

Nombre d'autors:

Lloc de celebració: Zaragoza (ESPANYA)          Any: 1985

Codi: 041466    Ordre: 002

Autors: Moreno, M.; Bujosa Homar, F.; Romero, A.

Títol: Adquisición y uso de la literatura científica en la Universidad de Zaragoza

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: Actas de las Segundas Jornadads de Información y Documentación Biomédica

Publicació: pp: 267-267

Nombre d'autors:

Lloc de celebració: Barcelona (ESPANYA)          Any: 1987

Codi: 008417    Ordre: 003Autors: Bujosa Homar, F.

Títol: La fundació de l'Institut Oceanogràfic de Palma. AA.DD. [Programa].

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: Trobades científiques de la Mediterrània. Història de la ciència i de la tècnica als països catalans.

Publicació: Trobades científiques de la Mediterrània, [56 ff.].

Nombre d'autors: 1

Lloc de celebració: Maó. (ESPANYA)          Any: 1991

Codi: 041467    Ordre: 004

Autors: Bujosa Homar, F.

Títol: Discurs inaugural.

Tipus de participació: Ponència

Congrés: XIV Congres de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Butlletí de l'Il.lustre Col.legi Oficial de Metges de la provincia de Girona.

Publicació: 1992(6): 11-14.

Nombre d'autors: 1

Lloc de celebració: Girona (ESPANYA)          Any: 1992

Codi: 041468    Ordre: 005Autors: Bujosa Homar, F.

Títol: La diatética campo-ciudad en las topografías médicas de Baleares

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: Actas del XXXIII Congreso Internacional de Historia de la Medicina, Sociedad Española de Historia de la Medicina.

Publicació: En Carrillo, J.L; Olagüe de Ros, G. (Eds., pp: 513-522.

Nombre d'autors:

Lloc de celebració: Sevilla (ESPANYA)          Any: 1994

Codi: 008414    Ordre: 006Autors: Bujosa Homar, F.

Títol: El constructivisme social de la ciència

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: II Trobades d'Història de la Ciència i de la Tècnica, Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica

Publicació: pp: 53-57

Nombre d'autors:

Lloc de celebració: Peníscola (ESPANYA)          Any: 1994

Codi: 008415    Ordre: 007Autors: Bujosa Homar, F.

Títol: El bronce i el coral: l'homenatge de la Universitat de Barcelona a la figura d'Henri de Lacaza-Duthiers

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: Actes de les I Trobades d'Història de la Ciència i de la Tècnica,

Publicació: En Camarasa, J. M.; Mielgo, H.; Roca, A., SCHCT, SCF i IMEV: I. pp: 183-190.

Nombre d'autors:

Lloc de celebració: Maó (ESPANYA)          Any: 1994

Codi: 008416    Ordre: 008Autors: Bujosa Homar, F.

Títol: El bronce i el coral: l'homenatge de la Universitat de Barcelona a la figura d'Henri de Lacaze-Duthiers.

Tipus de participació: Ponència

Congrés: Actes de les I Trobades d'Història de la Ciència i de la Tècnica; 1913 nov; Maó. Barcelona: Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Societat Catalana de Física. Institut Meroquí d'Estudis.

Publicació: En: Camarasa, J. M.; Mielgo, H.; Roca, A. (Coord ). 1994; I: 183-190.

Nombre d'autors:

Lloc de celebració: Maó i Barcelona (ESPANYA)          Any: 1994

Codi: 041469    Ordre: 009Autors: Bujosa Homar, F.

Títol: La ciència al segle XVIII.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: II Simposium d'Història Social de la Religió. La beata Sor Francinaina de Senselles. Universitat de les Illes Balears.

Publicació: Marín Gelabert, Miguel A. (Ed.) La beata Sor Francinaina de Senselles. 15-28. (Historia Vitae Magistra; v. 2). ISBN: 84-87818-32-3.

Nombre d'autors: 1

Lloc de celebració: Palma (ESPANYA)          Any: 2001

Codi: 041470    Ordre: 010Autors: Bujosa Homar, F.; March, J.

Títol: L'Ateneu Balear (1877-1892). Una associació poc estudiada.

Tipus de participació: Presentació comunicació

Congrés: XIX Jornades d'Estudis Històrics Locals. Institut d'Estudis Balearics.

Publicació: Serra i Busquets, S.; Company i Mates, A. (Coord.) El moviment associatiu a les Illes Balears des del final del segle XIX fins a l'actualitat. 397-411. ISBN: 84-95876-00-0.

Nombre d'autors: 1

Lloc de celebració: Palma (ESPANYA)          Any: 2001

Codi: 041471    Ordre: 011Projectes


Títol del projecte/contracte: La vida y la obra de Odón de Buén y del Cos

Tipo de contracte/Programa: AYIN - Ayudas a la Investigación

Empresa/Administració finançadora: DGAR - Diputación General de Aragón

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: ---    Import: ---    Durada, des de: 1988    fins: 1990

Investigador/a Principal: Francesc Bujosa Homar

Nombre d'investigadors participants: 00

Paraules Clau:

Codi de projecte/contracte: 001360    Ordre: 001Títol del projecte/contracte: Bibliografía crítica de la historia de la medicina, la ciencia y la técnicaen Aragón

Tipo de contracte/Programa: PRNE - Programa no específico

Empresa/Administració finançadora: DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT)

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: ---    Import: ---    Durada, des de: 1988    fins: 1990

Investigador/a Principal: Francesc Bujosa Homar

Nombre d'investigadors participants: 00

Paraules Clau:

Codi de projecte/contracte: 001361    Ordre: 002Títol del projecte/contracte: La mortalidad infantil en las Islas baleares. Un anàlisis histórico

Tipo de contracte/Programa: AYIN - Ayudas a la Investigación

Empresa/Administració finançadora: DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT)

Entitats participants: ---

Número de projecte/contracte: ---    Import: ---    Durada, des de: 1988    fins: 1990

Investigador/a Principal: Francesc Bujosa Homar

Nombre d'investigadors participants: 00

Paraules Clau:

Codi de projecte/contracte: 007745    Ordre: 003