Francesc Bujosa :: Diari de Balears :: 25/09/08

 

L’amo en Benet


La mort de l’amo en Benet —l’amo en Benet Contestí — ha deixat el món del trot sense un dels seus personatges més singulars. No vaig tenir l’avinentesa d’aprofundir massa en l’amistat de l’amo en Benet. Ens saludàvem cordialment però la xerrada més llarga que faig fer amb ell fou durant un viatge a Manacor per anar mostrar-li dos poltres que havíem adquirit amb una colla d’amics, ara fa dos anys. L’amo en Benet tenia llavors 84 anys i la seva salut estava ja molt minvada. Repassaven els efectius de la seva quadra i l’amo en Benet ens va dir que aquests ja serien els darrers cavalls de la seva vida: que ja no tenia edat ni força per emprendre noves aventures. Que ja no n’adquiriria cap altre d’animal. Tanmateix, quan va haver acabat la seva declaració, l’amo en Benet fa fer una petita rectificació i digué: “Be, a no ser que trobàs una poltra que m’agradàs molt, molt. Si fos així per ventura encara la compraria”. Vaig descobrir que l’amo en Benet, dèbil i vell, mantenia encara al 84 anys la il·lusió de trobar el cavall de la seva vida, de poder guanyar, per ventura, el Gran Premi Nacional. I en va fer molta enveja. Quina altra, si no contam las del saber i de l’amor pot mantenir viva la nostra sang, al 84 anys, si no es la de trobar l’animal de la nostra vida?

Foren molts els anys que l’amo en Benet dedicà al trot en totes les seves vessants: de menador, de preparador, de propietari i de jugador. Algú pot pensar que aquest darrer caire és el menys presentable. Va, però, errat: sense posar messions la curses de cavalls no existirien i un amador dels cavalls ha de fer travesses. L’amo en Benet fou un jugador, però un jugador astut i calculador. Sabia que l’únic avantatge que podia tenir en aquesta difícil activitat era obtenir informació dels altres i subministrar-ne poca de la seva. Qui vol aconseguir això ha de matinar, i l’amo en Benet ho feia. I de valent. Faltaven dues o tres hores per l’alba i l’amo en Benet ja entrenava les seves bèsties i després es seia a prendre la via als altres cavalls. L’amo en Benet era un mestra en l’ús del cronòmetre. Aquesta habilitat —la d’emprar amb habilitat instruments de mesura— és la que separa i diferència els homes seriosos del romàntics.

Amb la informació obtinguda —i en l’amagada— l’amo en Benet planificava la seva estratègia: una estratègia destinada a dues coses fonamentals: a guanyar diners amb les travesses, o als menys a no perdre-n’hi, i a guanyar les curses els dies en que hi havia copa. Si per guanyar el dia que a ell l’interessava havia de tirar enrera mig any de tira, l’amo en Benet ho sabia fer i sabia mantenir en secret quin era aquell dia elegit per mostrar el cul als altres. A això es diu córrer amb un parell de segons dins les butxaques.

El nom de Benet Contestí anirà sempre unit al de Juti, Tourfiste Pelo, Tina Y, Taquin, Vuitena des Pont..., però sobretot a Quinta Hanover. El nom de la magnífica egua li venia de que fou el cinquè producte que feren Hourvari i Zalamera, un cas de fidelitat reproductiva digne de ressaltar.

Els cronòmetres de l’amo en Benet —un per la mà dreta i l’altra a la mà esquerra— haurien de figurar en un futur i més que hipotètic museu del trot mallorquí. Ara que les seves agulles ja no tornaren, ai!, a donar més voltes.


Francesc Bujosa.


Campionat de Mon

Diumenge passat es va començar a disputar el que s’anomena campinat del mon per a cavalls d’edat, es a dir, per a cavall de més de tres anys. El campionat del món es disputa amb la modalitat de puntació entre diverses proves que es fan a distint hipòdroms europeus. La primera d’aquestes proves es disputa a Gelsenkirchen, l’hipodrom on va còrrer Alex Kid. La prov es feia sobre 2011 metres i el resultat va ser:

1. Huxtable Hornline (Sherwood) - A. Lindqvist, 1.15,4.

2. Dryade des Bouis (Off Gy) - J. Verbeeck.

3. Atom Tess (Smoking Yankee) - S. Juul.

4. Kramer Boy (Sugarcane Hanover) - Johnny Takter.

5. Lookout Victory (Valley Victory) - … Kihlstrsm.


Georgia Limited domina als Estats Units

El 11 de juliol es va còrrer a l’hipòdrom de Balmoral Park la clàssica anomenads American National amb 170.000 dolars —27 milions de pessetes— per el primer. El gran favorit Wesgate Crown va tenir un bot i el camí quedà absolutament lliure per el que el segui en la preferència de les apostes. No era altre que el senat Georgia Limited (Crowning Point-Keystone Savannah), un cavall que fer segon, després de Moni Maker, a la pasada Elitlopp. Segon a l’American National fou T Cody, i tercer Comeover.


Viking Kronos torna a dominar

El cavall que a Italia compta ara en més simpaties es sense cap dubte Viking Cronos. Viiking Cronos fa fer 9 curses guanyan-les totes amb una autoritat incontestable. Fa un més, però Viking Kronos va perdre la seva primera cursa i el seu estat de forma fa preocupar seriosament al seu preparador i menador Kolgjini. La decissió fou endur-se’n l’animal a Suecia per vigilar-lo i canviar una mica la preparació. la seva estada a Suecia ha produit una millora espectacular al cavall, que el diumenge disputava Gran Premio Nazionale. la cursa fou una autèntica exhibició del fill d’American Vinner que va correr la distancia de 2100 a una velocitat de 1.13.7. Fa batre la millor marca d’Italia per més d’un segon i s’ebutxacà el 17 milions de pessetes que hi havia pel guanyador.


Eva i III

Despres d’explicar, en les columnes pasades, com és l’arteritis viral seria bo coneixer com ens podem defensar —com podem lluitar— contra ella. Per començar he de dir que és una malaltia de declaració obligatòria a molt de paisos, aixó vol dir que les mesures de control son competència de les autoritats sanitàries oficials. Els casos positius detectats a Balears s’han posat en coneixement de la Conselleria d’Agricultura, que en aquets moments esta evaluant les mesures a emprendre. Suposam que es començará una campanya de prendre mostres a sementals i egües i per comprovar quina és la incidència dins la població equina en aquets moments i en funció dels resultats es determinaran mesures. Aquestes mesures poden anar desde l’aillament dels animals afectats fins a la vacunació masiva de tots els cavalls negatius, a la malaltia, es a dir que encara no tenen anticossos, a les Balears. No hem d’oblidar que aixó podria suposar e restricció de moviments per els nostres cavalls durant un període indeterminat, el que significa, ni més ni pus, que no podran sortir de les Illes. També podria implicar l’aillament dels sementals i egües negatives per evitar el contagi així com el fet de que els sementals positius només poguesin cobrir egües positives. Aquets fets provocarien importantes alteracions a la propera temporada de cubricions. És un cas bastant complexe, esper i desig que els experts de la Conselleria prenguin les decisions mes adients i sobre tot que no sigui massa tard, ja que el virus encara que no és molt patògen tampoc no dorm.


Pep I. Garí.