Francesc Bujosa :: Diari de Balears :: 14/11/01

 

Una mina d’or


Sí: una mina d’or. Una mina d’or es una egua que cada any dóna un bon cavall. Però no la cerqueu: d’aquestes no n’hi ha. Si n’hi ha algunes que han tengut dos o tres cavalls bons o molt bons però són també molt rares. La escassa repetibilitat per part de les egües és un dels fenòmens més mal d’interpretar de la genètica equina del trot. I aquesta es per ventura una de les coses que fan el nostre esport interessants: la dificultat de predir els resultats de la cria. Agafes una mare que ha estat molt bona i de bona raça i la creues amb el semental que sembla el més adient i, vatua-el-mon, el fill no corr una passa, i, pel contrari, una egua que no ha destacat mai, la dones al semental que tens més a prop i si tens sort un treu “un fenòmeno” així amb lo o oberta, com ho diu el meu aiatol·là felanitxer. Que trobau la meva afirmació exagerat i teniu ganes de discutir? No hi ha res que m’agradi més. Oblidem l’estranger i limitem-nos els exemples mallorquins. No hi hauria unanimitat per dir que les millors egües de cria dels darrers anys han estat na Numbela i na Perla? Recordau que na Numbela han tengut sis fill i tots ells han corregut. Però no es solament això, es que ha donat dos guanyadors del Gran Premi Nacional com són Auba des Etangs i Falaguer. Ni Auba (1.17.1) Ni Falaguer (1.17.7) han estat, tanmateix, el fills més Ràpita d’Umbela, sinó que ho ha estat na Donzella que té una millor marca d’1.16.8. Voleu saber quina és la millor marca de la mare, de Numbela? Idò 1.29.5. Si. més de 10 segons que els seus fills! Una marca tan decebedora que feu que el seus propietaris la venguessin per dedicar-la al salt. Aquestes eren les intencions que tenia el seu nou propietari el ja definitivament absent Sr. Sastre. La sorpresa fou comprovar que Numbela hauria d’esperar com a mínim un any a començar la seva vida de saltadora perquè estava prenyada. La causa del seu estat era Nori des Etangs i el seu producte Auba des Etangs. Després vengueren tot el resta i si a Mallorca hi hagués subhastes normals, els fills de na Numbela serien els més cars. D’una egua de 1.29.


No en teniu prou amb el cas de na Numbela? Ido escoltau el cas de l’única egua que pot competir amb na Numbela: na Perla. La millor marca d’aquesta filla de Jorim Assa i de n’Emy? 1.25.9. I la seva producció? La que jo conec: Alex Kid guanyador del Gran Premi i amb una millor marca de 1.16.00; Caster Kid igualment guanyador del Gran Premi i amb una millor marca d’1.17.8 i ara la jove Greysi Kid, que al dos anys ja ha marcat 1.20.


La prova contraria, la de mares que semblaven que havien de ser unes grans reproductores i que els seus fills han estat un fracàs? Moltes, però per ventura els casos més espectaculars són els de Lutine i el de Misi Mar. Probablement la millors egües de la seva època. Misi Mar va establir una millor marca d’1.17 i Lutine de 1.17.5. No és molt aventurar afirmar que en la magnífica pista actual ambdues s’haguessin atracat al 1.15. I quins fills han tengut Misi Mar? Dels quatre fill que tengué la plantosa filla de Helios de Courcel no n’he vist córrer cap, i dels cinc de Lutine, només na Belutine que no va destacar gens i que em sembla que ja està retirada? En podem treure alguna conclusió, amics Parera o Roca o qualsevol altre que es vulgui sumar a la discussió.


No vull acabar sense dir que les idees d’aquest article son de l’amic Pep Garí i la informació de Pep Martínez. La resta. la resta. és meva.