Picabaralles acadèmiques

Nosaltres, els animals (17)  

D'ençà que vaig conèixer la famosa picabaralla que va existir entre Rubén Dario i Pio Baroja m'han interessat prou les bregues literàries o, per ventura millor dit, les topades entre escriptors. Sempre pots estotjar al rebost de la teva memòria algun insult o adjectiu ocurrent i feridor per si arriba el cas, cosa que en el meu cas ho trob, tanmateix, poc probable.


Aquests dies passats n'hi ha hagut una, d'aquestes picabaralles literàries, que no ha deixat de tenir una certa gràcia. Els protagonistes han estat Arturo Pérez-Reverte i Francisco Rico. Tot començà amb un article que Pérez— Reverte publica a Zenda i on recriminava el silenci de la RAE davant les normatives d'algunes televisions autonòmiques, especialment l'andalusa, d'afavorir l'anomenat desdoblament de gènere: “madrileños” i “madrileñas”, “académicos” i “académicas” o, amb total ironia, “género” i “génera”. En l'esmentat article el novel·lista denunciava la falta de coratge de la Reial Acadèmia on hi medraven “algún tonto del ciruelo y alguna talibancita tonta de la pepitilla”. L'expressió que acab de citar fou el motiu o l'excusa fonamental que aprofità Paco Rico per contestar al seu company d'Acadèmia l”alatristement “ —deia— cèlebre productor de best sellers, i lamentar que hagués aprofitat la qüestió del desdoblament de gènere per insultar i atacar els seus companys de l'Acadèmia.


Pérez-Reverte a qui, com és ben sabut, no desagraden els duels no va donar la polèmica per escampada i ha atacat, fa pocs dies, Paco Rico en un article publicat a El País que duu com a títol “Paco Rico, autor del Quijote” i on conta que quan va voler publicar un Quixot simplificat i per a ús escolar li va demanar col·laboració, però que ben aviat el catedràtic de literatura li va preguntar a veure que passava amb els drets d'autor i al contestar-li, Pérez Reverte, que tots els beneficis anirien a favor de la RAE, que tant necessitada estava de recursos, Paco Rico declinà la invitació. Pérez-Reverte ha aprofitat l'avinentesa i ha afirmat que el seu oponent assisteix a molt poques reunions de l'Acadèmia i quan hi va és únicament per defensar els seus interessos econòmics. Els més importants són aquells relacionats amb el que en podríem denominar la indústria del Quixot i és tanta la vehemència que Rico hi posa que Pérez Reverte es demana si el tantes vegades esmentat Paco Rico no sols considera que el Quixot és el seu vedat de caça, sinó que sovint sembla que l'autor del famós llibre és ell i no Cervantes.


Picabaralles acadèmiques.

 

Diari de Balears :: 21/10/2016