Francesc Bujosa      Pàgina oficial

Sermons, ponències i comunicacions a congressos 


ReferencIAS BIBLIOGRÀFICAS 

En color enllaços amb texts publicats dins aquest espai web

PORTADA           BIOGRAFIA           PUBLICACIONS           RECENTS        ART           NECROLOGIQUES           entrevistes I CITES           LINKS           VIdeos, locucions i fotos           QUADRA SHANE         

CONTACTE / ComentarIS           CERCAR

 

Conferències


BUJOSA HOMAR, Francesc. Joan March: indesinenter. Llegit a la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. Palma, 22/3/2013.


BUJOSA HOMAR, Francesc. És el darwinisme un paradigma? (veure video). Universitat de les Illes Balears. Palma 2009.
Pregons


BUJOSA HOMAR, Francesc. Pregó de la festa del jai. Buger 2001.


BUJOSA HOMAR, Francesc. Pregó de les Festes de Selva 2000: Selva i els animals. En. Festes de Sant Llorenç. Selva: Ajuntament de Selva; 2001.


BUJOSA HOMAR, Francesc. Pregó de Festes 1994. En. Festes de la Mare de Déu d'Agost. Sant Jordi: Ajuntament de Sant Jordi; 1995.


BUJOSA HOMAR, Francesc. Pregó. En. XXX Concert al Torrent de Pareis. Palma: “Sa Nostra”; 1993.
Lliçons inaugurals


BUJOSA HOMAR, Francesc. La transmissió del coneixement mèdic: El mitjà i el missatge. (Sessió Inagural Curs Acadèmic 2004). Palma: Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears; 22 de gener de 2004.


BUJOSA HOMAR, Francesc. Dins el cau de la ciència: un nou intent per obrir la caixa de Pandora. (Lliçó Inagural Curs 1991-92). Palma: Universitat de les Illes Balears; 1991.


BUJOSA HOMAR, Francesc. Discurs inaugural del XIV Congres de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Butlletí De L'Il.Lustre Col.Legi Oficial De Metges De La Provincia De Girona. 1992(6):11-14.
Comunicacions a congressos


BALAGUER PERIGÜELL, E.; BALLESTER AÑON, R.; G.; BUJOSA HOMAR, Francesc, y OLAGÜE DE ROS, G. Els impressos científics a Catalunya en els segles XV i XVI. En. Actes del II Congrés Internacional d'Història de la Medicina Catalana. Barcelona; 1976: 185-196.


BALAGUER, E. y otros. Fuentes históricas de la antropología médica en España. En: BUJOSA, F. and others, Eds. Actas del IX Congreso Nacional de Historia de la Medicina. Zaragoza 21/23 septiembre de 1989. Zaragoza: Universidad/Ayuntamiento; 1991; pp. 107-115. 


BUJOSA HOMAR, F.; FERNANDEZ DOCTOR A. MARTINEZ VIDAL; A. MIQUEO MIQUEO. Los niños expósitos en el Aragón del Antiguo Regimen. SEVA, Antonio. El abandono y la privación afectiva en el niño; Zaragoza: Cátedra de Psiquiatría; 1985: 87-111.


BUJOSA HOMAR, Francesc y MORENO, M. La comunicación científico-médica durante la guerra civil española: el caso de Zaragoza. En. VIII Congreso Nacional de Historia de la Medicina: 545-558.


BUJOSA HOMAR, Francesc. El constructivisme social de la ciència. En. II TROBADES d'Història de la Ciència i de la Tècnica; Penyíscola. Barcelona: Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica; 1994: 53-57.


BUJOSA HOMAR, Francesc. El consumo de la literatura médica en la Universidad de Zaragoza (1924-1936): "Vida media" de las referencias bibliográficas de la revista Universidad. En. IV Congreso de la Sociedad Española de Historia delas Ciencias y de las Técnicas. Estudios sobre Historia de las Ciencias y de las Técnicas; 1988: 563-572.


BUJOSA HOMAR, Francesc. El libro de la peste de don Alonso de Freylas. Difusión de las teorías de Fracastoro en España. En. Actas del IV Congreso Español de Historia de la Medicina; 1975: 135-138.


BUJOSA HOMAR, Francesc. Fernando Weyler y Laviña i la seva topografía mèdica de les Illes Balears. En: BERNABEU MESTRE, Josep; BUJOSA HOMAR, Francesc, and VIDAL HERNANDEZ, Josep M., Coords. Clima, microbis i desigualtat social: de les topografies mèdiques als diagnòstics de salut. Actes del I Encontre de Medicina i Societat. Menorca: Institut Menorquí d'Estudis; 1999; pp. 47-72. (Col.lecció recerca; v. 5).


BUJOSA HOMAR, Francesc. Historia de las profesiones sanitarias. En. DEONTOLOGIA, función social y responsabilidad de las Profesiones Sanitarias. Ciclo de Conferencias Organizado por el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid: Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid y Fundación Banco Santander Central Hispano; 1999; pp. 25-29.


BUJOSA HOMAR, Francesc. La ciència al segle XVIII. En: MARIN GELABERT, Miguel A., Ed. II Simposium d'Història Social de la Religió. La beata Sor Francinaina de Senselles. Palma: Universitat de les Illes Balears; 2001; pp. 15-28. (Historia Vitae Magistra; v. 2).


BUJOSA HOMAR, Francesc. La dialéctica campo-ciudad en las topografías médicas de Baleares. En: CARRILLO, Juan L. and OLAGÜE de ROS, Guillermo, Eds. ACTAS del XXXIII Congreso Internacional de Historia de la Medicina. Granada-Sevilla: 1-6 septiembre 1992. Sevilla: Sociedad Española de Historia de la Medicina; 1994;(I): pp. 513-522.  ISBN: 84-605-2070-6.


BUJOSA HOMAR, Francesc. La medicina según la óptica Nacionalsindicalista: (I) Ricardo Horno Alcorta. En. VIII Congreso Nacional de Historia de la Medicina; 1988: 559-569.


BUJOSA HOMAR, Francesc. La medicina según la óptica Nacionalsindicalista: (II) Francisco Oliver Rubio y Ricardo Royo Villanova. En. VIII Congreso Nacional de Historia de la Medicina; 1988: 570-576.


BUJOSA HOMAR, Francesc. La Real Academia Médico-Práctica de Mallorca. La producción científica de una ignorada institución médica española. En. Actas del IV Congreso Español de Historia de la Medicina; 1975: 37-41.


BUJOSA HOMAR, Francesc. La reconstrucción social de las ideas científicas. En. Actas del 3er Simposio de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. Madrid; 1989.


BUJOSA HOMAR, Francesc. L'Acadèmia Médico-Pràctica de Mallorca 1788-1800. En. Actes de les II jornades d'Història de l'Educació als Països Catalans; 1978: 108-110.


BUJOSA HOMAR, Francesc. Les mosques de Sant Narcís. En. Salut i País. Segona taula rodona “Institucions, Salut i País”; Girona. Barcelona: J. Uriach & CIA; 1995: 37-42.


BUJOSA HOMAR, Francesc. Medicina i societat als Països Catalans. Del Decret de Nova Planta a la societat de classes. En. Actes del X Congrés de Metges i biòlegs de llengua catalana; 1976: 26-33.


BUJOSA HOMAR, Francesc. Ment i cervell a la història de la medicina TOMAS MONSERRAT, Josep, Contestació al discurs. Palma: Esment; 1993;32 págs.
Notes: Discurs d'ingrés a la Real Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma llegit a l'acte de la seva recepció Acadèmica.


BUJOSA HOMAR, Francesc. On the History of aphasia. En. Actas del XXVII Congreso Internacional de Historia de la Medicina. Barcelona; 1981: 27-38.


BUJOSA HOMAR, Francesc. Parlament presidencial del Catorzè Congrés de metges i Biòlegs. RAMIS, Joaquim. Els Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana: Gairebé un segle. Barcelona: Fundació Uriach; 1996; pp. 509-513. 


BUJOSA HOMAR, Francesc. The History of Medicine in Spain. En. Ier Simposio Europeo de Historia de la Medicina. Estrasburgo; 1990.


BUJOSA HOMAR, Francesc. Tradición y renovación en la medicina española del siglo XVI. En. Actas del V Congreso Nacional de historia de la Medicina. Madrid; 1977: 285-306.


BUJOSA HOMAR, Francesc. Una nova historia dela ciència per a una nova pedagogia de la ciència. En. Actes del XIIIè Congrés d'Història de l'Educació als Països Catalans. Barcelona; 1990.


BUJOSA HOMAR, Francesc. Una nova història per a una nova pedagogia de la ciència. En. X Jornades d'Història de l'Educació als Països Catalans: La Formació del Professorat. Palma: Universitat de les Illes Balears; 1982: 21-39.


BUJOSA HOMAR, Francesc. Us i consum de la literatura mèdica a la biblioteca de l'Hospital de Son Dureta. En.  Actes del Catorzè Congres de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Palma: Catorzè Congres de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana; 1995: 693-702. ISBN: 84-7632-245-3.


BUJOSA HOMAR, Francesc; FERNANDEZ DOCTOR, A.; MARTINEZ VIDAL, A., and MIQUEO MIQUEO, C. Los niños expósitos en el Aragón del Antiguo Régimen. En. Actas del I Congreso sobre el Niño Abandonado. Zaragoza; 1985: 87-111.


BUJOSA HOMAR, Francesc; FERNANDEZ, A.; MARTINEZ, A., and MIQUEO, C. Bibliografía crítica sobre historia de la botánica aragonesa. En. Actas del Congreso de Botánica en Homenaje a Loscos. Alcañiz; 1986.


BUJOSA HOMAR, Francesc; MIQUEO MIQUEO, C.; FERNANDEZ DOCTOR, A.; MARTINEZ VIDAL, A., and MORENO VERNIS, M. Los estudios sobre la historia de la medicina, la ciencia y la tecnología en Aragón. En. Actas del IX Congreso Nacional de Historia de la Medicina. Zaragoza; 1989.


BUJOSA i HOMAR, F. La Academia Médico-Práctica de Mallorca (1788-1800). Catálogo de sus disertaciones, censuras y documentos. Valencia: Cátedra de Historia de la Medicina; 1975.


BUJOSA i HOMAR, Francesc. El bronce i el coral: l'homenatge de la Universitat de Barcelona a la figura d'Henri de Lacaze-Duthiers. En: CAMARASA, J. M.; MIELGO, H., and ROCA, A. Coord. Actes de les I Trobades d'Història de la Ciència i de la Tècnica; Maó. Barcelona: Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. Societat Catalana de Física. Institut Menorquí d'Estudis; 1994: 183-190.


BUJOSA, Francesc and FERNANDEZ DOCTOR Asunción, MARTINEZ VIDAL Alvar, MIQUEO C. Los niños expósitos en el Aragón del Antiguo Régimen. El abandono y la privación afectiva en el niño. Actas del I congreso sobre el niño abandonado. Zaragoza: Cátedra de Psiquiatria; 1985.


BUJOSA, Francesc and LAZARO, José. Los estudios históricos sobre la psiquiatria española: aspectos bibliométricos. REY GONZALEZ, Antonio. La locura y sus instituciones. Actas de las II jornadas de Historia de la Psiquiatría; Valencia. 1997: 45-60.


BUJOSA, Francesc and MARCH, Joan. L'Ateneu Balear (1877-1892). Una associació poc estudiada. En: SERRA I BUSQUETS, Sebastià and COMPANY I MATES, Arnau, Coord. XIX Jornades d'Estudis Històrics Locals. El moviment associatiu a les Illes Balears des del final del segle XIX fins a l'actualitat. Palma: Institut d'Estudis Baleàrics; 2001; pp. 397-411.
Notes: Palma del 13 al 16 de desembre de 2000


BUJOSA, Francesc, MOREY Miquel and OBRADOR Antoni. Catorzè Congrés de Metges i Biòlegs. RAMIS, Joaquim. Els Congressos de Metges i Biolegs de Llengua Catalana: Gairebé un segle. Barcelona: Fundació Uriach; 1996; pp. 301-315. 


LOPEZ PIÑERO, J. M and BUJOSA HOMAR, Francesc. Organización actual de la enseñanza de Historia de la Medicina en la Universidad de Valencia. En. Actas del Simposio sobre la Historia de las Ciencias y la Enseñanza. Valencia; 1980: 93-95.


LOPEZ PIÑERO, J. M; BALAGUER PERIGÜELL, E.; BALLESTER AÑON, R.; OLAGÜE DE ROS, G.; BUJOSA HOMAR, Francesc, and PEREZ FUENZALIDA, F. El punto de partida del periodimo especializado en neurociencias. Nota estadística. En. Actas del IV Congreso Español de Historia de la Medicina; 1975: 119-128.


MORENO, M.; BUJOSA HOMAR, Francesc, and ROMERO, A. Adquisición y uso de literatura científica en la Universidad de Zaragoza. En. Actas de las 2ª Jornadas de Información y Documentación Biomédica. Barcelona; 1987: 267.