Francesc Bujosa :: Diari de Balears :: 22/07/00

 

El trot creix


Algú —no puc recordar qui— va dir que pensar en els fons era calcular. Probablement cap poble com l’americà s’ha agafat tan seriosament la frase i avui en dia els americans fabriquen estadístiques de quasi tot. Del trot també. Les xifres que ha donat a conèixer respecte a l’activitat de 1999 han estat molt comentades perquè mostren ben a les clares que després de quinze anys de davallada contínua ara el trot sembla tornar a créixer en totes les activitats que li són pròpies Quasi vuit milions —7.936.805 exactament— ha estat el nombre d’espectadors que han acudit a algun dels 37 hipòdroms regulars que organitzen corregudes al trot als Estats Units. La xifra, tot i que significa un increment del 2,34 per cent, no és espectacular i en tot cas molt inferior als 28 milions d’espectadors que tengueren, per exemple, les carreres el 1975. Però la xifres necessiten una explicació. Resulta que actualment als hipòdroms només es juga el 25% del total. El 75% es juga fora del hipòdroms, a llocs on conecten per televisió als distints hipòdroms del país. Si suposam que qui va a jugar veu la carrera em d’afegir 16 ó 20 milions d’espectadors televisius i que també hi hauríem d’afegir els tres milions que va a les curses que s’organitzen a les festes i fires locals, podríem dir que les xifres d’espectadors són semblants a les de 1975, però ara la majoria contemplen l’espectacle per televisió. El trot no sembla ser, doncs, una excepció d’una regla general.


En el 1999 no solament es va incrementar el nombre d’espectadors, directes o televisius, sinó que també ho feren les xifres d’altres mesures. Com es ara els de premis. L’any passat es repartiren més de 328 milions de dòlars en premis la qual cosa significa una millor marca de tots els temps i que queda molt per damunt els 100 milions de dòlars que es repartien fa vint anys. Quan augmenten els premis les ventes també augmenten. És lògic. 72 milions de dòlars és el que es va recaptar a les subhastes de yearlings de trot que es varen fer als Estats Units. El preu mitjà dels yearlings també va augmentar respecte a l’any passat. El 1999 va ser de 3.150.000 pessetes que significa un 13 per cent més que l’any anterior. El guany per cada cavall en actiu ha estat com a terme mitjà 6.892.920 pessetes que representa un augment del 68,2 per cent! El creixement també s’ha notat en la cria. En el 1999 varen néixer 11.183 pollins o pollines front al 10.881 que varen néixer el 1988.


No hi ha dubte que l’esmentat creixement es deu en bona part a la magnífica situació econòmica que travessen els Estats Units, però això no basta. Hi ha alguns factors com la promoció que s’ha fet entrela juventut, la introducció de màquines de joc als hipòdroms, els programes televisius, la possibilitat de consultar els programes per internet i la facilitat per fer apostes fora dels hipòdroms que han contribuït a aquest renaixement que ara tot el món celebra. Al manco és el que opinen els tècnics.